<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 0.89 $
Document category

Presentation
Others

University, School

Betty-Reis Gesamtschule Wassenberg

Grade, Teacher, Year

2011, Schüler der Jahrgangsstufe 12

Author / Copyright
Text by Henri I. ©
Format: PDF
Size: 0.38 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.2 of 5.0 (8)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-3.0]|0/1

More documents

De wietpas

Gliederung: (an die Tafel)

inleiding

gedoogbeleid

drugstoerisme in Nederland

wietpas

jullie meningen

Daarmee jullie beter mijn spreekbeurt volgen kunnen, heb ik kort de centrale punten opgeschreven.

Goede morgen leerlingen.

Ik ben meneer I. en word vandaag de les overnemen, om jullie de wietpas te presenteren, die eerst laatste jaar in december in Nederland ingevoerd werd.

Ik word jullie nog een keer de redenen voor de invoer en de doelstelling van de wietpas verklaren. We hebben ons al in de laatste week met het Nederlandse drugsbeleid occupeert en hebben vastgesteld, dat er is een gedoogbeleid in Nederland ten opzichte van softdrugs. De koop en gebruik van kleine hoeveelheden in coffeeshops zijn niet legaal, maar gedoogd.

Bovendien hebben wij vele problemen bekeken, die uit dit gedoogbeleid resulteren. Door het gedoogbeleid, dat eigenlijk het doel heeft, drugsgebruikers voor illegale handel op de zwarte markt en voor het kopen van harddrugs te beschermen, ontstonden vele problemen voor Nederland en zijn burgers.

Een groot probleem voor Nederland, dat zich sinds de officiële legalisering van coffeeshops 1976 (negentienhonderdzesenzeventig ), verergert heeft, is het Nederlandse drugstoerisme, dat met het gedoogbeleid gepaard gaat.

Drugstoerisme geeft de mogelijkheid door te reizen naar een ander land, zich daar wettig verdovingsmiddelen te kopen of te consumeren en de strikt verboden van drugs in zijn eigenen land te omgaan.

Het drugstoerisme bestaat, omdat de Nederlandse wetgeving eigenlijk alleen voor Nederlanders bepaald is maar het gedoogbeleid ook voor buitenlanders geldt. Zo hebben alle mensen, die naar Nederland reizen toegang tot softdrugs.

De drugstoeristen komen voornamelijk uit de buurlanden Duitsland, België en Frankrijk. In het begin was er geen probleem met het drugstoerisme, dus het imago heeft bijvoorbeeld voor stijgende toerismegetallen gezorgd. Het was een welkom inkomst voor Nederland.

Maar uit het drugstoerisme ontwikkelden zich problemen, als bijvoorbeeld overlast voor de burgers in de buur van coffeeshops. In grensgebieden zijn de problemen bijzonders erg, omdat hier de concentratie van coffeeshops bijzonders hoog is en zo vele buitenlanders lokt.

Een statistiek uit 2009 (tweeduizend negen) vertoont, dat het merendeel van klanten van Venlos coffeeshops buitenlanders zijn.(An die Tafel schreiben) 5900 (vijfduizend negenhonderd) bezoeken dagelijks coffeeshops in Venlo en 65 (vijfenzestig) procent daarvan zijn Duitse klanten.

Verwaarlozing van stadsdelen en storingen van de openbare orde zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het gebruik van drugs. Omdat het gedoogbeleid sinds velen jaren onder kritiek staat, wordt naar een oplossing gezoekt het drugstoerisme te vermijden. En de oplossing is:

De wietpas en zo ziet de wietpas uit (zeigen), maar niet de afmeting van het origineel

De wietpas is een middel de handel en gebruik van softdrugs nog erger te controleren. Het is een pas, welke men nu nodig heeft om een coffeeshop te betreden te mogen.

Om het drugstoerisme te vermijden krijgen natuurlijk alleen de lokale bevolking een wietpas. Om een wietpas te krijgen moet men zich registreren laten. De regeling met de wietpas bestaat sinds december 2010 (tweeduizend tien) en zo worden buitenlanders buiten de coffeeshops gehouden. Het doel is de toestroom van bezoekers meer dan de helft terug te brengen. Weiniger buitenlanders, die softdrugs gebruiken betekenen weiniger overlast voor de bevolking.

Bovendien zou de smokkel over de grens vermijden worden.

Maar de wietpas heeft niet slechts gevolgen voor buitenlanders, maar ook voor Nederlanders, omdat de koop van drugs per persoon per dag op een hoeveelheid van drie gram beperkt wordt.

Kritiek:

Maar ook de wietpas wordt gekritiseerd. Tegenstanders zeggen, dat Nederlanders willen niet als blowers geregistreerd zijn, de wietpas beperkt buitenlanders in hun vrijheid en de wietpas leidt tot meer illegale handel en meer overlast.


Zo dat was de wietpas en nu wil ik van jullie weten, hoe jullie de nieuwe regeling met de wietpas vind en probeert erbij de perspectieve van buitenlanders en van Nederlanders in aanmerking te nemen.


Dank jullie voor de interesse en een mooie dag nog.


De wietpas

Drugstoerisme een groot probleem van het Nederlandse gedoogbeleid

overlast voor de bevolking

Invoer van de wietpas (alleen voor Nederlanders), om

- drugstoerisme te vermijden (betreden van coffeeshops voor buitenlanders verboden)

- het handel en gebruik van softdrugs erger te controleren (beperking op drie gram per dag)

Problemen en kritiek:

-         de wietpas heeft een registrering nodig

-         leidt tot meer illegale handel en overlast

-         steden beslissen zelf over de invoer → hoger toestroom tot steden zonder wietpas

-         dalende toerismegetallen (een kwart van de toeristen heeft de coffeeshop bezoekt)


De wietpas

Drugstoerisme een groot probleem van het Nederlandse gedoogbeleid

overlast voor de bevolking

Invoer van de wietpas (alleen voor Nederlanders), om

- drugstoerisme te vermijden (betreden van coffeeshops voor buitenlanders verboden)

- het handel en gebruik van softdrugs erger te controleren (beperking op drie gram per dag)

Problemen en kritiek:

-         de wietpas heeft een registrering nodig

-         leidt tot meer illegale handel en overlast

-         steden beslissen zelf over de invoer → hoger toestroom tot steden zonder wietpas

-         dalende toerismegetallen (een kwart van de toeristen heeft de coffeeshop bezoekt)


The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents